Om EM
presented by

Hållbarhet

Handbollens hållbarhetsresa tar ett nytt steg med detta Handbolls EM 2016. Vi vill flytta handbollens hållbarhetsposition framåt, inspirera och utmana, och göra internationellt avtryck.

För mästerskapet har vi tagit fram en hållbarhetspolicy och strategi som hjälper oss på vägen med att bidra positivt och minska mästerskapets negativa påverkan på miljö, människor, ekonom och samhälle. Hållbarhetspolicyn är antagen av styrelsen.

För mer info, kontakta: Katarina Thorstensson, sustainability manager, katarina.thorstensson(at)goteborg(dot)com

Pure Heart. All Hands.
Passion and skills. Both are needed to win, and both are what create impact and excitement.

Hållbarhetsstrategi